/ verkkokauppa
Sis. ALV:n

Vizura 10 l

Tuotenumero
501984617

Vizura 10 l

Tuotenumero
501984617
Pre season sale
Tämä tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Voit pyytää siitä tarjouksen valitsemaltasi kaupalta.
Vizura on tehokas typpistabilaattori, joka estää nitrifikaatiota ja siten typpihävikkiä maaperästä lietteen tai biokaasumädätteen levityksen jälkeen tuoden jopa 30-50 kg/ha lisää typpeä viljelykasvien käyttöön.
Vizura estää Nitrosomonas -maaperäbakteerin lisääntymistä. Kun lietettä levitetään pellolle, bakteeri muuttaa lietteen ammoniumtyppeä nitraatiksi ja lisääntyy samalla nopeasti. Nitraattityppi on vaarassa huuhtoutua sateella, mikäli viljelykasvin juuristo ei ole riittävän kehittynyt ja typenotto aktiivista. Lisäksi osa nitraattitypestä hajoaa mikrobitoiminnan seurauksena dityppioksiduuliksi (N2O), joka haihtuu ilmakehään. Vizuran avulla typpi säilyy pidempään ammoniumtyppenä, joka on kasville käyttökelpoista mutta huuhtoutumis- ja haihtumisriski on nitraattia huomattavasti pienempi. Vizura myös edesauttaa muiden ravinteiden hyödyntämistä: kasvin ottaessa maasta ammoniumtyppeä tapahtuu juuristovyöhykkeellä happamoitumista jolloin fosforin, mangaanin, kuparin, raudan, kalsiumin ja magnesiumin saatavuus viljelykasville paranee. Vaikutustapa: Vizura estää Nitrosomonas -bakteerin toimintaa ja stabiloi ammoniumtyppeä maaperään. Käytössä huomioitavaa: Vizura voidaan sekoittaa joko lietesäiliössä tai annostella pumpulla lietevaunuun täytön yhteydessä. Annostelu ei ole riippuvainen lietteen levitysmäärästä (t/ha), vaan Vizura annostellaan 2-3 l/ha riippuen lietteen multaus syvyydestä. Vizura estää Nitrosomonas -bakteerin toiminnan jopa 5 viikoksi jolloin ammoniumtypen muuttuminen nitraatiksi estyy ja vältetään typen huuhtoutumis- ja haihtumistappiot.
Lähetyspaikka : Pennala 3PL Warehouse
EAN : 4041885025333
Tuotemerkki: Basf
Nimi Koko Julkaistu
Käyttöturvallisuustiedote 254.2 KB 08.05.2019
Tuotteen ominaisuudet